Aktualne ceny implantów zębowych

Nie ma stałej ceny implantów zębowych. Cena zależna jest od wielu czynników i składa się na nią wiele aspektów.


Istotny przy podawaniu ceny implantów zębowych jest materiał, z jakiego są wykonywane. Znaczenie ma także użyta technologia, a także ogólny stan jamy ustnej pacjenta. Do ceny należy doliczyć również koszt badań i zabiegów. Koszty wiążą się również z wykonaniem badań radiologicznych. Liczy się tutaj wszystko.


Gdy lekarz wskaże, że potrzebne są dodatkowe zabiegi, ceny implantów zębowych wzrastają.