O projekcie

WAŻNE LEKCJE to informacyjno-edukacyjny serwis, którego główną ideą jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych.

Projekt skierowany jest głównie do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, ale także do wszystkich osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie:
  • zwiększania świadomości dzieci i młodzieży szkolnej na temat zdrowego stylu życia, minimalizowania zagrożeń cywilizacyjnych,
  • promocji zdrowia, prawidłowego odżywiania oraz eliminowania złych nawyków żywieniowych;
  • przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez propagowanie aktywności fizycznej.
  • zapobiegania agresji i przemocy doświadczanej przez dzieci i młodzież szkolną, w tym cyberprzemocy;
  • profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej od substancji psychoaktywnych (picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków i innych substancji nielegalnych) oraz sieci Internet – w tym gier komputerowych i hazardu;

Serwis WAŻNE LEKCJE powstał w 2014 r w ramach projektu o tej samej nazwie realizowanego przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, a od października 2016 redagowany i modernizowany jest przez Gminę Michałowice w ramach projektu „Jak rozpoznać kryzys psychiczny u dziecka ? – punkt konsultacji psychologicznych oraz serwis waznelekcje.pl jako źródła wsparcia i informacji”.

Obydwa projekty zostały zrealizowane pod nadzorem Wojewody Małopolskiego i sfinansowane ze środków publicznych w ramach realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Wiadomość wysłana!

Zamknij