Rola profilaktyki we współczesnym świecie.

Ogromne tempo rozwoju nowoczesnych technologii spowodowało, że zakres pracy profilaktycznej nieustająco się rozszerza. Przybywa problemów związanych z nowymi uzależnieniami – od mediów, Internetu,dopalaczy i innych czynników.

Otaczająca nas rzeczywistość nieustannie podlega zmianom - nastąpiła globalizacja, gwałtowny wzrost cywilizacji informacyjnej, kształtowanie się gospodarki opartej na wiedzy.

Obserwując współczesnego młodego człowieka widzimy, że rozwój nauki i nowoczesnych technologii wprowadza w nasze życie nie tylko wiele ułatwień, ale również wiele wyzwań dla specjalistów zajmujących się profilaktyką prozdrowotną. Szereg chorób nazwanych cywilizacyjnymi, to efekt  braku elementarnej wiedzy na temat zdrowego stylu życia. Nie jesteśmy przeciwnikami rozwoju, ale zwracamy uwagę na wagę działań profilaktycznych. Człowiek ma szansę na prawidłowe funkcjonowanie tylko wówczas kiedy doceni i ochroni naturę, bowiem bez niej przyszłość ludzkości jest wątpliwa. Taka postawa towarzyszyć może tylko osobie w pełni odpowiedzialnej za siebie i swoje czyny.

Opublikowany niedawno światowy raport Joseph Rowntree Foundation wykazał, że liczba młodych ludzi borykających się z depresją podwoiła się w przeciągu ostatnich dwudziestu lat. Ten chorobowy stan psychiczny jest objawem choroby społecznej ponowoczesnych czasów spowodowanej:nieustanną zmiennością świata, brakiem stałych zasad,bezrobociem, zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa, trudności w określeniu i realizacji planów życiowych, znalezienia sposobu na życiowe spełnienie i potwierdzenie własnej wartości.  Żyje z dnia na dzień, bez szans na względną stabilność, w niewyraźnej perspektywie przyszłości, pośród nieprzejrzystych i niestałych reguł, które trzeba poznać, by przetrwać. To rodzi społeczne konsekwencje.

Realizatorzy profilaktyki nieustająco muszą zatem nadążać „ za nowym”.Pierwszy etap działań profilaktycznych to działania domu rodzinnego, czyli wychowanie dziecka w duchu odpowiedzialności za swoje czyny, co daje gwarancję kontroli emocji, a docelowo kształtuje inteligencję emocjonalną. 

Aby kontynuować dobrze rozpoczęta pracę rodziny, jedną z propozycji jest stworzenie nowego systemu kształcenia odpowiadającego erze super-przemysłowej.  Aby tego dokonać, tak cele jak i metody muszą się raczej wiązać z przyszłością niż z przeszłością. W szczególności dotyczy to instytucji szkoły, na wszystkich etapach kształcenia. Zdaniem dziennikarza Pawła Wujca nastał moment, w którym powinniśmy zastanowić się, jak przeobrazić obecny model szkoły-fabryki na model szkoły zarządzanej wiedzą.  W takiej szkole profilaktyka stanie się naturalnym elementem edukacji.

W dobie tak szybkich zmian konieczna jest bezwarunkowa uważność na to, co dzieje się wokół nas. Profilaktyka nie może sobie pozwolić na brak reakcji wobec osiągnięć technologicznych współczesnego świata oraz na pominięcie sfery emocji, które dostarczają blasku naszemu życiu.


Mariola Kujańska

psycholog

Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Wiadomość wysłana!

Zamknij