Poszliśmy z pozwem o zapłatę, wnioskując w pierwszej kolejności o unieważnienie klauzuli indeksacyjnej, co spowodowałoby odfrankowienie kredytu (przewalutowanie po kursie z dnia zaciągnięcia -

W swoim pozwie domagam się: odwalutowania kredytu. Wyrok TSUE był wydany na tle sprawy, toczącej się przed polskim sądem, o kredyt indeksowany (przypominam, kwota kredytu w umowie w PLN). Czym jest odfrankowienie umowy kredytu, dlaczego “kredyt we frankach” można “odfrankowić” i ile można zyskać? Odfrankowienie kredytu stanowi nieocenioną pomoc dla frankowiczów, ponieważ umożliwia kredytobiorcy spłatę zaciągniętego kredytu w złotówkach, przy zachowaniu pozostałych postanowień umownych. Poszliśmy z pozwem o zapłatę, wnioskując w pierwszej kolejności o unieważnienie klauzuli indeksacyjnej, co spowodowałoby odfrankowienie kredytu (przewalutowanie po kursie z dnia zaciągnięcia -. Nadwyżki muszą być zwrócone wraz z odsetkami, a spłata kredytu ma przebiegać w sposób zgodny z prawem. Co się dzieje z umową kredytu gdy Sąd orzeknie odfrankowienie. W przypadku zaś „odfrankowienia” kredytu indeksowanego, umowa kredytu jest dalej realizowana, tylko na dużo korzystniejszych warunkach (kredyt złotówkowy, oprocentowany jak dla kredytu frankowego). Wyrok Sądu potwierdza fakt powstania ogromnych nadpłat w spłatach kredytu (30-60% kwot dotychczas zapłaconych). A walutę kredytu w hipotece zmieniłem aneksem… Tak samo jak walutę całego kredytu. Tutaj należy jednak wyjaśnić, że sprawa dotyczyła nie kredytu na zakup nieruchomości, ale kredytu (indeksowanego kursem CHF) na zakup produktów inwestycyjnych. Skutkuje to ustaleniem, że bank nie był uprawniony do przeliczania spłacanych przez kredytobiorcę kwot rat kredytu wyrażonych w złotych polskich na franki szwajcarskie. Skład orzekający w analizowanej sprawie podziela pogląd, że klauzula indeksacyjna zawarta w umowie kredytu frankowego wchodzi w zakres pojęcia głównego świadczenia stron w rozumieniu. Spread, stanowi część nadpłaty przy każdej spłacanej przez frankowicza racie kredytu indeksowanego, której zwrotu możemy żądać od banku. Przy kredycie indeksowanym rata kredytu jest wstępnie wyliczana we frankach szwajcarskich według kursu kupna, po czym następuje jej przeliczenie do złotówek według kursu sprzedaży. Dzięki temu sąd mógł wydać wyrok, w którym ostatecznie unieważnił umowę kredytu pseudofrankowego – mówi Gluza. Odfrankowienie na czym to polega? – odejścia przy kredycie indeksowanym od ustawowej konstrukcji umowy kredytu, której elementem jest obowiązek zwrotu kwoty otrzymanej. Wielu frankowiczów zgłaszających się po pomoc, liczy na uzyskanie możliwości spłaty kredytu we frankach po kursie z dnia podpisania umowy. Czym się różni odfrankowienie kredytu od unieważnienia umowy kredytu frankowego? Wszystko to zależy od wysokości otrzymanego kredytu, długości trwania kredytu (ilości rat) oraz kursu waluty kredytowej w dacie wypłaty poszczególnych jej transzy. W rezultacie kredytobiorca może uzyskać zwrot dotychczas nadpłaconych rat kredytu oraz zmniejszyć wysokość salda aktualnego zadłużenia, czyli wysokość aktualnych. I to wszystko przy oprocentowaniu kredytu znacznie niższym (opartym o LIBOR) niż przy „normalnym” kredycie złotówkowym (WIBOR).